Видео

Едно от най-дъргите разиграния по бадминтон в историята!

Вижте ги – перото не иска да падне на земята!

Страхотно разиграване по бадминтон по двойки:

Scroll to Top