Едно от най-дъргите разиграния по бадминтон в историята! Вижте ги – перото не иска да падне на земята!

Страхотен бадминтон – шампионат на Азия – финалът през 2016 година!